Modelování pro lidové školy umění.

Fládr, Ladislav
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 81 s.
Edice: Odborná literatura pro veřejnost