Moc v dějinách.

Trojan, Jakub S
1. vyd. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, . 198 s.
Edice: Oikúmené