Mluvnice jazyka českého. [Sv. 1].

Žďárský, Gustav
Federace Děl. Těl. Jednot. Čs, 1922. 16 s.
Edice: Vzdělávací přednášky pro dělnické samouky. Jazyk český