Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době : sborník z vědeckého sympozia, konaného na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 29.-30. listopadu 2000.

ed. Skalický, Karel; ed. Lášek, Jan Blahoslav
1. vyd. L. Marek, 2002. 137 s.
Edice: Pontes pragenses ; sv. 26