Místopisný slovník Československé republiky.

Chromec, Břetislav
2. dopl. a rozmn. vyd. Československý kompas, 1935. 778 s.