Ministerstvo veřejných prací : přehled činnosti za prvé pětiletí republiky Československé.

ed. Hermann, Gustav
Ministerstvo veřejných prací, 1923. 141 s., 1 l