Ministerstvo strachu.

Greene, Graham
Vyd. 2. Mladá fronta, 1964. 186 s.
Edice: Kapka ; sv. 69