Milování v přírodě.

Komárek, Julius
Třetí vydání s 36 kresbami Eduarda Hofmana a s obrazovými přílohami podle původních fotografických snímků dr. V.J. Staňka a dr. Julia Komárka. Za svobodu, 1948. 284-[VI] s.