Milosti Panny Marie Svatohorské v obrazech : [popis a výklad ambitních obrazů.

Třetí přehlédnuté a opravené vydání. Redemptoristi, 1939. 74 s.