Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR pořádaná Universitou Karlovou v Praze k 600. výročí umrtí Karla IV : 29. 11. - 1. 12. 1978 : materiály ze sekce dějin umění.

1. vyd. Univerzita Karlova, 1982. 346 s.