Mezinárodní řeky : studie z práva mezinárodního a diplomatických dějin.

Vošta, Ladislav
Nákladem Knihovny Sborníku věd právních a státních, 1938. 628 s.
Edice: Knihovna Sborníku věd právních a státních. B, Obor státovědecký ; nová řada, č. 18