Mezinárodní obchodní operace.

Machková, Hana; Černohlávková, Eva; Sato, Alexej
3., přeprac. vyd. Grada, 2003. 230 s.