Mezinárodní klasifikace nemocí : mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize.

2., nezm. vyd. Avicenum, 1982. 541 s.