Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví.

ed. Poláková, Jana
1. vyd. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007. ^^^sv