Mezi světy & mezisvěty : filosofické dialogy.

Bělohradský, Václav
1. knižní vyd. Votobia, 1997. 194 s.