Metody systémového inženýrství.

Vlček, Jaroslav
1. vyd. SNTL, 1984. 340 s.