Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu.

Orieška, Ján; Melichárek, Mirko
5. české, upr. vyd. Idea servis, 1999. 153 s.