Metodický nástin vyučování zpěvu na školách obecných i měšťanských metodou tonální pro chovance ústavů učitelských a stud. v kursech abitur : Učebnice pro ústavy učitelské s jazykem vyučovacím v znění českém.

Dobš, Stanislav
Grafická Unie, 1923. 48 s.