Mestské návršia.

Roblès, Emmanuel
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1986. 557 s.
Edice: Vavrín