Město Kolín, jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový.

Ryker, Zdenek; Marek, Robert
Odbor Klubu československých turistů, 1927. 56 s., 14 obr. příl