Meracie prístroje a meranie. 1. [diel].

Kleskeň, Bohumír
3., dopln. a uprav. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1960. 373 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry