Méněcennost.

Hanuš, Miroslav
3. přeprac. vyd. Melantrich, 1972. 385 s.