Měli jsme ve třídě černouška.

Vobrubová, Anna Gabriela
1. vyd. Západočes. nakl, 1966. 119, [3] s.