Med a jeho využitie v domácnosti.

Luptovská, Klotilda
4., dopoln. a preprac. vyd. Príroda, 1985. 263 s.