Mechanické a fyzikálne vlastnosti dreva : 1. sväzok technologie dreva.

Lexa, Jaroslav
Práca, 1952. xi, 432 s.