Mechanická technologie : učeb. text pro čtyřleté prům. školy strojnické, elektrotechn., energetické, hutnické a dopravní. Díl 2.

Tomeček, Evžen
4., nezm. vyd. SNTL, 1960. 331, [1] s.
Edice: Řada strojírenské literatury