Mé velitelské operace.

Skorzeny, Otto
České vyd. 2. Naše vojsko, 2002. 380 s., [16] s. obr. příl