Mdra. Vladislava Šíra Ptactvo české. Svazek I, Draví.

Šír, Vladislav
M. Knapp, 1890. xiv, 96 s.