Max Švabinský krajinář.

Květ, Jan
Jos. R. Vilímek, 1948. 38 s., 80 s. obr. příl