Maturitní otázky z češtiny : 25 témat z literatury, 25 mluvnických a slohových témat, slovníček literárních pojmů a terminologický slovníček.

2., upr. vyd. Jiří Mrákota - vydavatelství jazykové literatury, 1999. 271 s.