Maturantka Eva.

Gabaj, Ferdinand
2., preprac. vyd. Slov. spisovateľ, 1963. 141 s.
Edice: Pôvodná próza