Materiály k německým dějinám.

Kudrna, Jaroslav
3. opr. a rozš. vyd. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1981. 299 s.