Matematika v otázkách a heslech.

Matuška, Viliam; Trefný, Zdeněk
5., nezm. vyd. SPN, 1978. 202, [5] s.
Edice: Knižnice všeobec. vzdělávání. Řada: Maják