Matematika pro gymnázia : goniometrie.

Odvárko, Oldřich
Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2006. 220 s. v Braillovu písmu