Matematické, fyzikální, chemické tabulky pro střední školy.

6. dopln vyd. 1974.