Masarykova praktická filosofie : Sborník z předn. cyklu.

1. vyd. Masarykova společnost, 1993. 106 s.