Maryčka Magdonova.

Bezruč, Petr; il. Minář, Karel
Chvála, 1945. 1 nestránkovaný sv