Mary Pickfordová.

Brož, Jaroslav
Česý filmový ústav, 1973. 1 nestránkovaný sv