Marxistická dialektika a neotomizmus.

Tomášek, Ladislav; Sedliak, Július
1. vyd. Vydavateľstvo politickej literatúry, 1967. 250 s.