Marxismus a křesťanský sociální reformismus : (k výročí papežských okružních listů "Rerum novarum" a "Quadragesimo anno").

Ghelfand, S. S
Výkonný výbor československé strany lidové, 1946. 47 s.
Edice: Pravda a život ; 4