Maruška : Mary.

Braumová, Zdeňka; il. Braum, Jaroslav
Vyd. 2. Balt-East, 2010. 63 s.