Martin v slovenských dejinách : Zborník z vedeckej konferencie 13.-15. novembra 1984 v Martine.

Matica slovenská, 1986. 455 s.
Edice: Teória a výskum. Vedecké sborníky