Martin Růžek.

Merhaut, Václav
1. vyd. Čs. filmový ústav, 1983. 35 s.