Martin Benka : Príbeh maliarova života.

Chmelová, Elena
1. vyd. Mladé letá, 1980. 229 s.