Maroško študuje.

Rázus, Martin
2. vyd. Mladé letá, 1974. 253 s.