Márnosť lásky : Výber z arabských rozprávok.

1. vyd. Tatran, 1973. 241 s.