Marná láska : Korespondence Karla Havlíčka s Fany Weidenhofferovou.

Havlíček Borovský, Karel; Weidenhofferová, Fany
II. vydání. Dělnické nakladatelství, 1947. 97-[II] s.