Marketingová komunikace : jak komunikovat na našem trhu.

Karlíček, Miroslav; Král, Petr
1. vyd. Grada, 2011. 213 s.