Marketing v cestovním ruchu : jak uspět v domácí i světové konkurenci.

Jakubíková, Dagmar
2., aktualiz. a rozš. vyd. Grada, 2012. 313 s.