Marketing služeb.

Janečková, Lidmila; Vaštíková, Miroslava
1. vyd. Grada, 2000. 179 s.